Fri frakt från 400 kr ⚡Förhindra leverans inom 24 timmar⚡

Rättsligt meddelande och sekretesspolicy

VILKA VI ÄR

FÖRETAGSNAMN: LARA ACCESORIES, SL (nedan kallad Molto Amore).

C.I.F. C.I.F.: B01703552.

Företagets adress: C/ Jesús de la Vera-Cruz 25, Local Bajo Izquierda, C.P. 41002, Sevilla, Spanien.

WEB: www.moltoamore.com (nedan kallad "Web").

EMAIL: moltoamoreco@gmail.com

Molto Amore ansvarar för webbplatsen och erbjuder potentiella användare detta dokument för att uppfylla skyldigheterna i lag 34/2002 om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel (LSSI-CE), samt för att informera om villkoren för användning av webbplatsen.

Den som går in på denna webbplats gör det som användare och förbinder sig att följa bestämmelserna i detta dokument och alla andra rättsliga bestämmelser som kan vara tillämpliga.

Molto Amore förbehåller sig rätten att ändra den information som kan förekomma på webben, utan att det är nödvändigt att meddela detta i förväg, vilket anses vara tillräckligt med publiceringen på webben.

ORGANISK LAG OM SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Tillgång till och användning av webbplatsen ger besökaren av webbplatsen rätt att vara användare och innebär att användaren utan förbehåll accepterar de vid varje tidpunkt gällande användningsvillkoren. I enlighet med bestämmelserna i den organiska lagen 15/1999 om skydd av personuppgifter (LOPD) och dess tillämpningsföreskrifter informerar Molto Amore, som ansvarig för webbplatsen, i enlighet med bestämmelserna i artiklarna 5 och 6 i LOPD, alla användare av webbplatsen som lämnar eller kommer att lämna sina personuppgifter, att dessa kommer att införlivas i en automatiserad fil som är vederbörligen registrerad hos den spanska dataskyddsmyndigheten.

På Molto Amore har vi åtagit oss att följa spansk och europeisk lagstiftning när det gäller dataskydd och att genomföra nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda detta, i enlighet med förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter.

Denna dataskyddspolicy reglerar tillgången till och användningen av tjänsten på webbplatsen www.MoltoAmore.com , som är tillgänglig för användare (nedan kallade "användare" eller "användare") som är intresserade av de produkter och/eller tjänster som erbjuds av Molto Amore och som besöker webbplatsen.

PERSONUPPGIFTER

Webbplatsen kan samla in personlig information från användare genom relevanta formulär när de besöker webbplatsen, registrerar sig, gör en onlinebeställning, kontaktar Molto Amore eller deltar i Molto Amores kampanjer eller undersökningar.

De uppgifter som begärs via webben är i alla fall nödvändiga för att användaren ska kunna få en optimal tjänst. Om användaren inte tillhandahåller de begärda uppgifterna garanterar Molto Amore inte att den information och de tjänster som tillhandahålls helt och hållet uppfyller användarens behov. På samma sätt informerar vi dig om att personuppgifter kan överföras i de fall då det är nödvändigt för att utveckla, uppfylla och kontrollera förhållandet mellan mottagaren av tjänsten och vårt företag eller i de fall då det är tillåtet enligt en förordning med rättslig status och i synnerhet när något av följande fall inträffar:

 1. Syftet med behandlingen eller överföringen är att tillgodose ett legitimt intresse hos den registeransvarige eller den överförda mottagaren som skyddas av denna förordning;
 2. Behandlingen eller överföringen av uppgifterna är nödvändig för att den personuppgiftsansvarige ska kunna uppfylla en skyldighet som ålagts den enligt ovannämnda förordning. Genom att kryssa i motsvarande ruta godkänner användaren uttryckligen, fritt och otvetydigt att hans/hennes personuppgifter kommer att behandlas av Molto Amore för följande ändamål:
  • Förbättra din shoppingupplevelse.
  • För att behandla dina onlinebeställningar, inklusive att skicka e-post och/eller textmeddelanden för att informera dig om statusen på en leverans.
  • För att behandla returer av beställningar.
  • För att hantera ditt Molto Amore-konto.
  • Du kan bli kontaktad om det uppstår problem med någon av dina beställningar eller av andra logistiska skäl.
  • Svarar på dina tvivel och frågor.
  • För att skicka dig kommersiell kommunikation via e-post, SMS eller MMS för att informera dig om nya produkter, specialerbjudanden och nyheter relaterade till webbplatsen, nyhetsbrev och kataloger.
Ansvarig LARA ACCESORIES, SL - CIF: B01703552
Syfte Tillhandahållande av tjänster: användarprenumeration, behandling och sändning av beställningar, sändning av information om våra produkter.
Mottagare Inga uppgifter kommer att överföras till tredje part, såvida det inte krävs eller är lagligt förpliktat att göra det.
Användarrättigheter Tillgång, rättelse och radering av uppgifter.
SÄKERHETSÅTGÄRDER.

Molto Amore har genomfört nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att garantera säkerheten för personuppgifter och för att undvika ändring, förlust och behandling och/eller obehörig åtkomst i enlighet med bestämmelserna i artikel 9 i LOPD och avdelning VIII (säkerhetsåtgärder vid behandling av personuppgifter) i RLOPD.

Molto Amore åtar sig att iaktta tystnadsplikt och sekretess med avseende på de personuppgifter som ingår i den automatiserade filen i enlighet med tillämplig lagstiftning, samt att behandla dem på ett säkert sätt vid de överföringar som, i förekommande fall, kan eller bör ske.

UTÖVANDE AV RÄTTIGHETER.

Molto Amore garanterar användarna att de alltid kan utöva sin rätt till tillgång, rättelse, annullering eller invändning avseende de personuppgifter som de har lämnat, enligt de villkor som anges i gällande lagstiftning. I enlighet med bestämmelserna i den organiska lagen 15/1999 om skydd av personuppgifter (LOPD) kan användare av webbplatsen utöva dessa rättigheter genom att skicka en uttrycklig begäran och bifoga en fotokopia av sin nationella identitetshandling. Användarna kan skicka sina meddelanden och utöva sina rättigheter genom att kontakta e-postadressen moltoamoreco@gmail.com.

För att utöva dessa rättigheter måste användaren identifiera sig genom att skicka en fotokopia av sin nationella identitetshandling eller på annat sätt som är giltigt enligt lag.

COOKIES OCH SEKRETESSPOLICY

En cookie är en fil som laddas ner till din dator när du besöker vissa webbsidor. Cookies gör det bland annat möjligt för en webbplats att lagra och hämta information om en användares surfvanor eller om dennes dator och beroende på vilken information de innehåller och hur du använder din dator kan de användas för att känna igen användaren. Cookies är endast kopplade till en anonym användare och dennes dator eller enhet och ger inga referenser som gör det möjligt att känna till personuppgifter.

På Molto Amores webbplats används följande cookies:

 • Egna cookies: Dessa cookies skickas till användarens terminalutrustning från en dator eller domän som förvaltas av redaktören själv och från vilken den tjänst som användaren begär tillhandahålls.
 • Cookies från tredje part: Dessa cookies skickas till användarens terminalutrustning från en dator eller domän som inte förvaltas av redaktören, utan av en annan enhet som behandlar de uppgifter som erhålls genom cookies.
 • Sessionscookies: Detta är en typ av cookie som är utformad för att samla in och lagra data medan användaren besöker en webbsida.
 • Beständiga cookies: Det är en typ av cookie där uppgifterna lagras i terminalen och kan nås och bearbetas under en period som bestäms av den part som ansvarar för cookien, vilket kan vara allt från några minuter till flera år.
 • Analyscookies: Det är cookies som antingen behandlas av oss eller av tredje part och som gör det möjligt för oss att kvantifiera antalet användare och på så sätt utföra mätning och statistisk analys av användarnas användning av den erbjudna tjänsten. För att göra detta analyseras din surfning på vår webbplats för att förbättra vårt utbud av produkter och tjänster.
 • Reklamcookies: Dessa är sådana som gör det möjligt att på ett så effektivt sätt som möjligt hantera de reklamutrymmen som redaktören i förekommande fall har inkluderat på en webbplats, applikation eller plattform från vilken den begärda tjänsten tillhandahålls, baserat på kriterier som det redigerade innehållet eller frekvensen för hur ofta annonserna visas.
 • Cookies för beteendebaserad reklam: Dessa cookies gör det möjligt att på ett så effektivt sätt som möjligt hantera de reklamutrymmen som utgivaren i förekommande fall har inkluderat på en webbplats, applikation eller plattform från vilken den begärda tjänsten tillhandahålls. Dessa cookies lagrar information om användarnas beteende som erhålls genom kontinuerlig observation av deras surfvanor, vilket gör det möjligt att utveckla en specifik profil för att visa reklam baserad på denna.

Namn

Typ

Utgångsdatum

Syfte

Klass

__utma

Tredje part (Google Analytics)

2 år

Används för att särskilja användare och sessioner.

Inte undantaget

__utmb

Tredje part (Google Analytics)

30 minuter

Används för att fastställa nya sessioner eller besök.

Inte undantaget

__utmc

Tredje part (Google Analytics)

I slutet av sessionen

Konfigurerad för användning med Urchin.

Inte undantaget

__utmz

Tredje part (Google Analytics)

6 månader

Lagrar källan eller kampanjen som förklarar hur användaren kom till webbplatsen.

Inte undantaget

Du kan när som helst få tillgång till konfigurationen av din webbläsare. acceptera eller avvisa alla cookies, eller välja de cookies som får installeras och de som inte får installeras, genom att följa ett av följande förfaranden, beroende på vilken webbläsare du använder:

 • Google Chrome (i verktygsmenyn) Inställningar > Visa avancerade alternativ > Sekretess (innehållsinställningar) > Cookies. Mer information: på den här länken
 • Microsoft Internet Explorer(i menyn Verktyg ) Internetalternativ > Sekretess > Avancerat. Mer information: på den här länken
 • Firefox-alternativ > Sekretess > Cookies. Mer information: på den här länken
 • Safari , Inställningar föriPad och iPhone > Sekretess. Läs mer: på den här länken
 • Opera Inställningar > Alternativ > Avancerat > Cookies. Mer information: på den här länken

De tredjepartsleverantörer med vilka vi har avtalat om en tjänst för vilken användningen av cookies är nödvändig är:

Leverantör

Tjänstens syfte och cookie

Information om leverantören

GOOGLE Inc.

Statistisk analys av webbplatsen med avseende på antal besökare, besökta sidor, använda nyckelord och liknande.

Google

Användaren godkänner de retargeting-tjänster för e-post som kan användas för att skicka kommersiell kommunikation. Användaren samtycker till att dessa kommersiella meddelanden innehåller lagringsenheter eller reklamcookies som installeras i hans/hennes webbläsare. Syftet med dessa retargeting-tjänster för e-post är att ge mer information om produkter eller tjänster som kan vara av intresse för användaren med hjälp av:

 • Installation av datalagrings- och återvinningsenheter eller cookies på terminalutrustning i vissa e-postmeddelanden som skickas till användarna.
 • Skicka e-post med kommersiell kommunikation till dem som har fått cookies installerade genom att besöka webbplatsen eller genom installation via e-post. I varje kommersiellt meddelande som innehåller cookies informeras användaren om vilken typ av cookies det innehåller och hur han eller hon kan avaktivera dem. Under alla omständigheter godkänner användaren, genom att acceptera webbplatsens dataskydds- och sekretesspolicy, om inte användaren uttryckligen anger något annat, uttryckligen att Molto Amore kan använda cookies. Användaren har i alla fall möjlighet att konfigurera sin webbläsare så att han/hon får information om mottagandet av cookies och förhindrar att de installeras på hans/hennes dator. Mer information om hur cookies fungerar finns på https://www.youronlinechoices.com/es/.

Genom att acceptera denna sekretesspolicy samtycker användaren uttryckligen till att hans/hennes personuppgifter får användas för att skicka reklam och kommersiell kommunikation om våra produkter och tjänster via brev, telefon, e-post, SMS/MMS eller andra motsvarande elektroniska kommunikationsmedel.

Användaren samtycker till att hans/hennes uppgifter behandlas för profilering och för segmentering av hans/hennes uppgifter. Syftet med denna behandling kan vara att analysera och sammanställa statistik för att kontrollera trafiken och användningen av webbplatsen och för att fastställa din smak och dina preferenser i syfte att skicka dig information eller reklam i enlighet med dina intressen.

Användaren garanterar att de personuppgifter som lämnas är sanningsenliga och ansvarar för att informera Molto Amore om eventuella ändringar av dem. Användaren ansvarar under alla omständigheter för att de uppgifter som lämnas är korrekta, och Molto Amore förbehåller sig rätten att utesluta en användare som har lämnat felaktiga uppgifter från de registrerade tjänsterna, utan att det påverkar andra åtgärder som kan vara tillämpliga enligt lag.

MINORER

Molto Amore är bekymrad över minderårigas integritet och säkerhet på Internet. Webbplatsen Molto Amore är avsedd för allmänheten och är inte avsedd att användas av minderåriga.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser vars sekretesspolicy skiljer sig från Molto Amores. Molto Amore ansvarar inte för innehållet eller praxis på länkade webbplatser. Molto Amore uppmuntrar webbanvändare att läsa sekretesspolicyn för alla webbplatser som de kan komma åt.

ANVÄNDNING AV VÅR WEBBPLATS

Användaren förbinder sig att använda innehållet på webbplatsen på lämpligt sätt och är skyldig att

 • (i) tillhandahålla sanningsenlig och korrekt information om de uppgifter som efterfrågas i registreringsformuläret eller vid beställning, och hålla den uppdaterad, varje gång han/hon använder webbplatsen;
 • (ii) att inte delta i verksamhet som är olaglig, olaglig eller strider mot god tro och allmän ordning;
 • (iii) inte sprida innehåll eller propaganda av rasistisk, främlingsfientlig eller diskriminerande karaktär på grund av ras, kön, ideologi, religion eller som på något sätt kränker moral, allmän ordning, grundläggande rättigheter, allmänna friheter, heder, privatliv eller tredje parts image och i allmänhet gällande lagstiftning;
 • (iv) att inte orsaka skada på webbplatsens, Molto Amores leverantörers eller tredje parters fysiska och logiska system, och inte heller införa eller sprida datavirus eller andra fysiska eller logiska system som kan orsaka ovannämnda skador;
 • (v) inte använda webbplatsens innehåll och den information som finns där för att skicka reklam eller skicka meddelanden i något annat kommersiellt syfte eller för att samla in eller lagra personuppgifter om tredje part;
 • (vi) inte försöka få tillgång till och, i förekommande fall, använda andra användares e-postkonton och inte ändra eller manipulera deras meddelanden. Molto Amore förbehåller sig rätten att göra oannonserade ändringar på sin webbplats och kan ändra, ta bort eller lägga till innehåll och tjänster som tillhandahålls genom samma sätt som de presenteras eller finns på webbplatsen.
IMMATERIELL OCH INDUSTRIELL ÄGANDERÄTT

Äganderätten till allt innehåll på webben, inklusive texter, fotografier, bilder, grafik, ikoner, teknik och mjukvara, liksom dess grafiska design och källkod, tillhör Molto Amore, och ingen av exploateringsrättigheterna till detta kan anses överföras till användaren utöver vad som är strikt nödvändigt för att använda webben på rätt sätt. Alla varumärken, kännetecken, logotyper och handelsnamn av alla slag som förekommer på webbplatsen tillhör Molto Amore, och tillgång till dem kan inte tolkas som att användaren får någon rätt till dem. Det är uttryckligen förbjudet att i kommersiellt syfte reproducera, distribuera och offentligt kommunicera, inklusive att göra hela eller delar av innehållet på webbplatsen tillgängligt, på alla medier och med alla tekniska medel, utan tillstånd från Molto Amore. Användaren förbinder sig att respektera Molto Amores immateriella och industriella rättigheter. Användaren får använda webbplatsen och dess innehåll för personligt och privat bruk. All annan användning är förbjuden och kräver att användaren i förväg får ett uttryckligt skriftligt tillstånd från Molto Amore. Användaren ska avstå från att radera, ändra, kringgå eller manipulera skyddsanordningar eller säkerhetssystem som är installerade på webbplatsen.

TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION

För att lösa alla tvister eller frågor som rör denna webbplats eller de aktiviteter som utförs på den ska spansk lag tillämpas, vilket parterna uttryckligen underkastar sig, och domstolarna i Sevilla ska vara behöriga att lösa alla konflikter som uppstår i samband med eller är relaterade till användningen av webbplatsen.

För att kunna erbjuda dig Klarnas betalningsmetoder kan vi vid betalningstillfället överföra dina personuppgifter som ingår i kontaktformuläret och beställningsuppgifterna till Klarna under köpprocessen, så att Klarna kan bedöma om du uppfyller kraven för att få tillgång till dess betalningsmetoder och anpassa dessa betalningsmetoder till din profil. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med följande bestämmelser Klarnas integritetspolicy.